Atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių gyvenamų namų butų ir kitų patalpų savininkų dėmesiui


Vadovaujantis 2017 m. rugpjūčio mėn. 25 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-153 „Dėl kredito administravimo mokesčio viešajai įstaigai Birštono būsto energijos taupymo agentūrai nustatyti“,  VšĮ Birštono būsto energijos taupymo agentūra 2018 m. sausio mėnesį pateiks sąskaitas – faktūras už  kredito administravimą 2017 m. spalio – gruodžio mėnesių laikotarpiui.

Kredito administravimo mokestis skaičiuojamas, kai baigiamas mokėti namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto administravimo mokestis, t.y., kai daugiabučio gyvenamo namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas baigtas ir iš valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos gautas statybos užbaigimo aktas, iki kredito grąžinimo dienos.

Kredito administravimo mokestis skaičiuojamas 0,03 Eur / kv. m (buto naudingo ploto)/ per mėnesį ir sąskaitos pateikiamos kiekvieno ketvirčio pradžioje už einamąjį ketvirtį.

Butų ir kitų patalpų savininkams, kurie, įgyvendinus daugiabučio gyvenamo namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, kai namui suteikta valstybės parama, apmoka visą kredito sumą, kredito administravimo mokestis neskaičiuojamas.