Daugiabučio namo, esančio B. Sruogos g. 16, Birštonas, butų ir kitų patalpų savininkų dėmesiui


Informuojame, kad Jūsų namui suteikta valstybės parama, VšĮ Birštono būsto energijos taupymo agentūra nuo 2018 m. sausio mėnesio pateiktose sąskaitose įtrauks mėnesinio kredito grąžinimo įmokos sumą, pradedamas kredito grąžinimas*.


Kredito grąžinimo grafiko kopiją galite gauti atvykę į agentūrą nuo 2018 m. sausio mėnesio 19 d.


*Gyventojai, norintys padengti visą ar dalį kredito anksčiau nustatyto termino, prašome atvykite į agentūrą Jums patogiu metu.