Daugiabučio namo, esančio J. Basanavičiaus a. 12, Birštonas, butų ir kitų patalpų savininkų dėmesiui


Informuojame, kad Jūsų namui suteikta valstybės parama, VšĮ Birštono būsto energijos taupymo agentūra nuo 2018 m. birželio mėnesio pateiktose sąskaitose įtrauks mėnesinio kredito grąžinimo įmokos sumą, pradedamas kredito grąžinimas, galutinę mokėtiną kredito sumą galite pasitikrinti birželio mėn. sąskaitose (langelyje „panaudoto kredito dalis mėn. pabaigai“).


Gyventojai, norintys sumokėti visą kreditą anksčiau nustatyto termino, prašome atvykite į agentūrą iki birželio mėn. 11 d. (vėlesniais mėnesiais iki 15 d.).


Butų savininkams, kuriems kredito ir palūkanų įmokos nekompensuojamos, kredito grąžinimo grafiko kopijos bus išduodamos nuo 2018 m. liepos mėnesio 16 d.