svarbu


Vadovaujantis LR Vyriausybės 2020m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose darbas organizuojamas  ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu.

Todėl galite susisiekti su:

VŠĮ „Birštono būsto energijos taupymo agentūra“

Direktore:           el.p.: birstono@gmail.com

                             8 683 75 351

Apskaitininke:    el.p.: beta.apskaita@gmail.com

                             8 678 17 169