svarbu


Vadovaujantis LR Vyriausybės 2020m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose darbas organizuojamas  ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu.

Todėl galite susisiekti su:

VŠĮ „Birštono būsto energijos taupymo agentūra“

Direktore:           el.p.: birstono@gmail.com

                             8 683 75 351

Apskaitininke:    el.p.: beta.apskaita@gmail.com

                             8 678 17 169