Administracinė informacija


  • Darbo užmokestis

     
Eil.
Nr.   
Pareigybės 
pavadinimas   
 2020.12.31   2021.12.31   2022.12.31  
   Etatų  VDU
sk.      Eur
Etatų     VDU 
sk.         Eur
Etatų     VDU
sk.         Eur
Etatų     VDU   
sk.         Eur
   1.   Direktorius   1        *   1        *   1         *
   2.   Buhalteris   1           1           1         
   3.   Apskaitininkas   1        *   1        *   1         *
Pastaba: VDU - vidutinis darbo užmokestis
*Informacija apie įstaigoje dirbančių darbuotojų darbo užmokestį skelbiama atsižvelgiant į LR vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. 

  • Finansinių ataskaitų rinkiniai:
    2019 metai  
    2020 meta
    2022 metai

  • Viešieji pirkimai: