Veikla

Viešoji įstaiga Birštono būsto energijos taupymo agentūra įsteigta 2013 metų kovo 1 dieną Birštono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-42.


Pagrindinės įstaigos veiklos sritys:

  • Birštono savivaldybės daugiabučių pastatų atnaujinimo (modernizavimo) energijos taupymo ir efektyvumo didinimo programų parengimas, įgyvendinimas, priežiūra, administravimas, finansavimas, vadovaujantis Birštono savivaldybės patvirtinta programa.


Finansinių ataskaitų rinkiniai:

Įstaigos 2014 metų veiklos ataskaita.


Darbo užmokestis:

Informacija apie įstaigos darbuotojų darbo užmokestį.