Veiklos sritys


Viešoji įstaiga Birštono būsto energijos taupymo agentūra įsteigta 2013 m. kovo 1 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-42.Pagrindinė veikla


2013 m. rugpjūčio 23 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-146 VšĮ Birštono būsto energijos taupymo agentūra paskirta Birštono savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos administratoriumi.Įstaigos veiklos sritys


 • daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo organizavimas ir administravimas, jo įgyvendinimas;

 • organizuoja daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) projektų finansavimą;

 • pasirašo kreditavimo sutartis butų ir kitų patalpų savininkų naudai;

 • viešojo pirkimo būdu perka projektavimo, ekspertizės, rangos darbų, rangos darbų techninės priežiūros paslaugas;

 • koordinuoja atliekamus rangos darbus;

 • teikia prašymus finansuotojui dėl rangos darbų finansavimo kredito lėšomis;

 • paskirsto atnaujinimo investicijas gyventojams pagal galiojančius įstatymus;

 • organizuoja statybos rangos darbų užbaigimą;

 • teikia prašymus valstybės paramai gauti.


Atlikus rangos darbus įstaiga vykdo daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) kredito administravimą:


 • suteiktos valstybės paramos dydžiu padengia ir paskirsto butų ir kitų patalpų savininkams priklausantį daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) kreditą;

 • vykdo kredito ir palūkanų surinkimą iš gyventojų;

 • administruoja gyventojų prašymus dėl išankstinio kredito dengimo;

 • teikia paraiškas Socialinės paramos skyriui dėl kredito ir palūkanų kompensavimo;

 • vykdo skolų administravimą ir išieškojimą pagal finansuotojų nustatytas sąlygas;

 • atlieka kitas sutartyse nustatytas pareigas, susijusias su projektų administravimu bei finansavimu.


Finansinių ataskaitų rinkiniai:

2016 m.