Kompensavimas

Informuojame, kad remiantis „Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašu“, butų savininkai, norintys pasinaudoti lengvata, privalo kreiptis į Birštono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyrių ir pateikti nustatytos formos prašymą.

Prieš pateikiant prašymą savivaldybei, prašome kreiptis į VšĮ Birštono būsto energijos taupymo agentūrą, kuri išduos dokumentus reikalingus prašymo pateikimui.


Visiems butų ir kitų patalpų savininkams

Pagal šiuo  metu galiojančias daugiabučių atnaujinimo taisykles 100 proc. kompensuojama techninio-darbo projekto parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas. 35 proc. (15+20) kompensuojama energiją taupančių priemonių statybos darbų kainos.