Kompensavimas/Kredito grąžinimas


Kompensavimas
Gyventojams, kuriems priklauso kompensacija už šildymą ir karštą vandenį, priklauso 100% kompensacija už namo renovacijos kreditą ir palūkanas.Informuojame, kad remiantis „Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašu“, butų savininkai, norintys pasinaudoti lengvata, privalo kreiptis į Birštono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių.Kredito grąžinimas
Prasidėjus daugiabučio namo renovacijai, atlikus pirmą apmokėjimą rangovui pagal atliktų darbų aktą, pradedamos skaičiuoti kredito palūkanos.


Kredito įmokų grąžinimas pradedamas tik gavus visą valstybės paramą.Kredito grąžinimas


Galimybės grąžinti kreditą:


  • Grąžinti visą kredito sumą iškart po valstybės paramos suteikimo (sutaupoma palūkanos);

  • Grąžinti kreditą pagal nustatytą grafiką mokant mėnesines kredito ir palūkanų įmokas;

  • Grąžinti kreditą per kelis kartus.    Kreditas suteikiamas 20 metų, norint grąžinti kreditą ar jo dalį prieš nustatytą terminą, būtina informuoti Agentūrą parašant prašymą.


    Prašymo dėl išankstinio kredito grąžinimo forma (jei lengvatinio kredito finansuotojas AB Šiaulių bankas)


   Prašymų dėl išankstinio paskolos grąžinimo formos pagal namus (jei lengvatinio kredito finansuotojas UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra):